Podmínky ochrany osobních údajů

 

Obsah a účel dokumentu

1.    V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.3-m.cz, našimi klienty a zájemci o naše produkty a služby.

2.    Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3.    Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

4.    Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

1.    Obsah a účel dokumentu

2.    Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

3.    Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

4.    K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

5.    Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

6.    Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

7.    Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

Správce osobních údajů MMM Real men fashion, Martina Matějková 

se sídlem Lidická 82, 27341 Cvrčovice, IČ:07606958, neplátce DPH, zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Kladna.
Kontaktní e-mail: mmm@3-m.cz

(dále jen Správce)

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zeména v souvislosti s dodáním zboží), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, Fb messenger, Instagram).

Zpracováváme i údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv, a to především v případě, že jste nebo chcete být naším obchodním partnerem jako podnikatel).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, s výjimkou případů, kdy bychom bez poskytnutí údajů nebyli schopni splnit náš závazek, typicky dodat objednané zboží (pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli). Jinak nám povinně údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ a DIČ (jen u podnikatelů) IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, pohlaví, fotografie z našich živých setkání/akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí, údaje obsažené ve vaší referenci.

Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Nezpracováváme takové údaje.

K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané zboží a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje:

Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ a DIČ (jen u podnikatelů), informace o objednaném zboží.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností je zejména dodání zboží nebo např. zaslání konkrétních pokynů před konáním živé akce apod. Přitom zpravidla půjde o smlouvu uzavřenou vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ a DIČ (jen u podnikatelů), informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili (včetně údajů o ceně). Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

1.    Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

2.    Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, e-mail, pohlaví, informace o tom, na co v mailu klikáte a kdy maily nejčastěji otvíráte. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu Fcb messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete. Pro účely přímého marketingu zpracováváme osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce, pokud nedojde k ukončení zasílání požadavkem z vaší strany.

3.    Abychom vám mohli nabízet produkty na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „newsletter“. Stejně tak, když nám pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku systém automaticky pokyn k expedici zboží. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud zatím nejste naším zákazníkem, ale máte zájem o zasílání informací o novinkách, našich produktech a službách, budeme vám je zasílat (newsletter) na základě vámi uděleného souhlasu a k tomuto účelu budeme poskytnuté osobní údaje (e-mail, případně jméno) zpracovávat. Jedině na základě vašeho souhlasu (a platí to i pro naše zákazníky) budeme zpracovávat vaše osobní údaje, které uvedete v referencích (včetně vaší fotografie, pokud jí k tomu účelu poskytnete) nebo fotografie či videozáznamy z živých akcí, kterých se účastníte anebo fotografie, videozáznamy a další osobní údaje poskytnuté v rámci účasti v některé z námi pořádaných soutěží (ať už na webových stránkách nebo sociálních sítích). Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakého konkrétního účelu zpracování se bude souhlas týkat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o provozovatele eshopové platformy, spolupracující účetní, externí zajištění administrativy, advokátní kancelář(e), marketingové agentury, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a přepravci (při fyzickém zasílání zboží). Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

Soubory cookies

Cookies jsou malé soubory, které se při prohlížení webových stránek ukládají do zařízení, respektive prohlížeče, uživatele. Slouží k identifikaci návštěvníků webových stránek. 

Soubory cookies mají různé funkce, zajišťují nejen technickou funkčnost webu, ale mohou být používány i za účelem zlepšení uživatelské přívětivosti, personalizaci zobrazovaných reklam, zapamatování preferencí uživatele webových stránek a podobně. 

Na webových stránkách www.3-m.cz však používáme pouze nezbytné cookies, které zajišťují základní provoz webových stránek. Bez nich by nebylo možné webové stránky procházet. Tyto cookies proto nelze zakázat.

Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu mmm@3-m.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.3-m.cz Toto znění je účinné od 1.8.2021.

 

Zpět do obchodu